سیستم های کنترل سطوح دسترسی

سیستم های کنترل سطوح دسترسی

قفل هوشمند مسکونی

شامل

سیلندر هوشمند – ماژول وایرلس

تجهیزات جانبی

شامل

مگنت – مقابل برقی – شستی خروج

سیستم کنترل سطوح دسترسی

شامل

قفل های الکترونیکی – کارت خوان و کنترلر – تجهیزات وایرلس 

لیست محصولات