دستگاه اعتبارسنجی Parqube

بسیاری از فروشگاه ها٬سوپرمارکت ها٬سینماها و رستوران ها برای جلب رضایت مشتری تخفیف هایی را برای هزینه پارکینگ مشتریان خود در نظر می گیرند.
سیستم ParQube برای پیاده سازی این سناریو دو راهکار ارائه می نماید:
– بصورت آنلاین: بروزرسانی تیکت های ورودی
– بصورت آفلاین : ارائه یک تخفیف(کد) بر روی کاغذ پرینت شده
زمانی که می خواهید از کامپیوتر مربوط به هزینه ها و یا دستگاه اتوماتیک پرداخت استفاده نمایید می توانید با ارائه کد پرینت شده از تخفیف خود برای هزینه پارکینگ استفاده نمایید.

توضیحات

– بصورت آنلاین: بروزرسانی تیکت های ورودی
– بصورت آفلاین : ارائه یک تخفیف(کد) بر روی کاغذ پرینت شده