شستی خروج اضطراری

شستی خروج اضطراری درزمان غیرفعال شدن ویا خرابی سیستم کنترل سطوح دسترسی با فشار دستی جهت خروج فعال می شوند.

توضیحات

  • دارای یک رله مدل PB1
  • دارای دو رله مدل PB2
  • سیگنال خروجی : Contact NA – C – NC
  • دارای تاییدیه : Norm EN 54-11
  • متریال: ABS Green color