درباره ما

خدمات ما:

مشاوره

طراحی سیستم بر اساس استانداردها

فروش تجهیزات با کیفیت

نصب و راه اندازی سیستم ها

آموزش سیستم ها

سرویس و نگهداری

گارانتی

موفقیت به روش های متعددی تعریف شده است؛ کامیابی، ثبات، سهم در بازار، اطمینان خاطر مشتری و…

مــا در گــروه تــک لاد اعتقاد داریم موفق یعنــی کیفیت تجهیزات، خدمات و ارائه پیشــرفته ترین راهکارهــا به متقاضیان. گــروه تــک لاد در طــی مــدت 36 ســال گذشــته فعالیــت هــای بســیاری را در زمینــه طراحــی، تدویــن اســتانداردها و پیــاده ســازی سیســتم هــای هوشــمند ســاختمان هــا بــه انجــام رســانیده و در همیــن راســتا، بیــش از 2100 پــروژه ملــی را در ســطح کشــور طراحــی و تجهیــز نمــوده اســت.
شــرکت تــک لاد کنتــرل بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعــه هــای گــروه تــک لاد فعالیــت خــود  را در ســال 1380 بــا رویکــرد ارائــه راهکارهــای هوشــمند الکترونیکــی در صنعــت هتلداری و سیســتم های پیشــرفته کنترل ســطوح دسترســی آغــاز نمود. شــرکت تــک لاد کنتــرل در مــدت ۱۸ ســال گذشــته، بــا اســتفاده از دانــش علمــی، تجربــه عملــی، امکانــات فنــی و تجــاری متخصصیــن خــود، پــروژه هــای ارزشــمندی را در زمینــه طراحــی، تامیــن، نصــب و راه انــدازی سیســتم هــای هوشــمند مدیریــت کنتــرل ســطوح دسترســی، مدیریــت الکترونیکــی هتــل هــا و مدیریــت هوشــمند اتــاق میهمــان، بــر اســاس اســتانداردهای جهانــی، بــه انجــام رســانیده اســت.

درباره تک لاد کنترل بیشتر بدانید…

محصولات

تلفن های هتلی/اداری

مینی بار و صندوق امنیتی هتلی

سیستم مدیریت اتاق میهمان

سیستم مدیریت پارکینگ

سیستم های امنیتی هوشمند

تلویزیون تعاملی هتلی

شرکای تجاری تک لاد کنترل

  • Salto systems
  • Fortecho
  • Golmar
  • HubParking
  • Vtech
  • O&C
  • Danalock
  • VDA
  • IndelB

شرکت SALTO اسپانیا از سال 2001 پیشرفته ترین راهکارهای کنترل سطوح دسترسی الکترونیکی را تهیه و ارائه نموده است. این شرکت با ابداع تکنولوژی های جدید از جمله شبکه مجازی SVN، مبتنی بر ذخیره اطلاعات بر روی  کارت، انقلابی را در کنترل آنلاین در سراسر جهان ارائه و استانداردهای جدید را در امنیت، آرامش، کنترل و صرفه جویی هزینه ها ایجاد نموده است....ادامه مطلب

حفاظت از دارایی در ساختمان‌ها، خصوصاً موزه و گالری هنر کار دشواری می‌باشد. شرکت Fortecho یک راهکار جامع ایمنی بی سیم و نظارت محیط با همکاری مؤسسه هنر طراحی نموده و ارائه می‌دهد. این سیستم مناسب موزه، گالری، حمع آوری کننده‌های بزرگ خصوصی، ساختمان‌های اداری، مکان‌های عبادت و هنر در مسیر می‌باشد، برای هر نیاز، این سیستم یک راهکار دارد که از دارایی‌ها حفاظت نماید…. ادامه مطلب

شرکت Golmar Sistemas de Comunicación S.A در سال 1954 در کشور اسپانیا تاسیس شد. اولین اینترکام این شرکت در سال 1958 ساخته، و چندین سال بعد اولین اینترکام تصویری تولید شد، که امروزه مهمترین محصول بازار می‌باشد.صادرات مهمترین فعالیت شرکت Golmar، از سال 1968 است. هم اکنون بیشتر از 65 درصد محصولات این شرکت به 55 کشور جهان، مخصوصا کشورهای حوزه یورو صادر می‌شود . ادامه مطلب…

شرکت Hub parking تولید کننده ، سازنده ، مجری و ارائه دهنده خدمات پس از فروش سیستم های مدیریت هوشمند کنترل پارکینگ می باشد. تکنولوژی Hub parking با هدف تامین کلیه نیازهای موجود در زمینه سیستم های مدیریت هوشمند کنترل پارکینگ از طریق ارائه گستره وسیعی از راهکارهاگام برمی دارد…ادامه مطلب

شرکت VTech به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین تولید کنندگان دنیا در زمینه طراحی و تولید تلفن های Corded و Cordless در سال 1976 تاسیس گردیده است. این شرکت با بهره گیری از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا و با ایجاد موسسات متعدد تحقیق و توسعه در کشورهای کانادا، آلمان و هنگ کنگ، دارای طیف گسترده ای از تلفن ها جهت کاربری در هتل ها و کاربری اداری می باشد….ادامه مطلب

شرکت Openers and closers از سال ۱۹۸۹ در بارسلونا تاسیس شده است.این شرکت با هدف تولید قفل های الکترونیکی با کیفیت و عرضه آن به بازار جهانی شروع به کار کرده است.ما اولین قفل الکترونیکی خود را داخل یک گاراژ تولید کردیم و در سال ۱۹۹۰ اولین فروش جهانی خود را در انگلیس داشتیم… ادامه مطلب

شرکت Danalock به عنوان یک رهبر در سیستم های کنترل سطوح دسترسی برای ساختمان های مسکونی و اداری می باشد.با بیش از ۱۰ سال تجربه در صنعت قفل های هوشمند٬ شرکت Danalock در حال حاضر رنج گسترده و پیشرفته ای از قفل های هوشمند را ارائه می نماید…  ادامه مطلب

VDA یک گروه ایتالیایی است که در زمینه‌ی توسعه و تحقق راه‌کارهای پیشرفته برای یکپارچه‌سازی مدیریت اتاق و سیستم‌های تلویزیونی تعاملی، به خصوص در صنعت هتلداری بین‌المللی تخصص دارد. گروه VDA با بیش از 250.000 اتاق فعال در برخی از مجلل‌ترین هتل‌های دنیا و بیش از 40 سال سابقه با برندهای بین‌المللی مطرح هتل، جایگاه خود را به عنوان یک شریک فنی برای راه‌کارهای اختصاصی ایجاد شده در راستای بهبود تجربه مهمان به اثبات رسانده است… ادامه مطلب

شرکت IndelB فعالیت خود را در سال 1967 در ایتالیا در زمینه طراحی وساخت یخچال ها، مینی بارها و صندوق های امنیتی اتاق میهمان آغاز نموده است. این شرکت با توجه به نیاز هتل ها و تاکید بر بهینه سازی مصرف برق، انرژی و در نظر گرفتن فضای محدود اتاق و آسایش میهمان، طیف گسترده ای از مینی بارها با کارکرد جذبی (Absorption) و طراحی های خاص و متناظر با طراحی داخلی اتاق های هتل را طراحی و تولید نموده است….ادامه مطلب

راه کارها

بیمارستان

مسکونی

تجاری/اداری/تفریحی

موزه

بانک

دانشگاه

هتل

صنعتی

برخی از پروژه ها

اخبار و مقاله ها