سیستم های امنیتی هوشمند

سیستم های امنیتی هوشمند

امنیت قطعات ارزشمند

شامل

سنسورهای حرارتی،حرکتی،فشارو … – تجهیزات وایرلس

کنترل سطوح دسترسی

شامل

قفل های الکترونیکی – کارتخوان – کنترلر – تجهیزات وایرلس – قفل مقابل برقی – مگنت – شستی خروج

لیست محصولات