سیستم های کنترل تردد

سیستم کنترل تردد

 

ساختمان ها بر اساس نوع کاربری ، محل تردد افراد مختلف با اهداف مختلف می باشند. برخی افراد برای استفاده از خدمات آن مجموعه و برخی دیگر به عنوان  پرسنل آن مجموعه و با توجه به حوزه کاری خود به فضاهای مختلف تردد دارند. در نتیجه تردد افراد می بایست توسط یک سیستم، مدیریت و کنترل شود، و همچنین  دسترسی هر شخص با توجه به نیازش می بایست از قبل مشخص شده باشد.

سیستم کنترل تردد می تواند این دغدغه را برطرف نماید تا تمام تردد ها را بتوان مدیریت و کنترل نمود. در واقع با استفاده از سیستم کنترل تردد مشخص می شود که هر شخص فارغ از اینکه میهمان است یا پرسنل، چه زمانی بتواند وارد چه فضایی شود.

لینک مقاله سیستم کنترل تردد

قفل هوشمند مسکونی

شامل

سیلندر هوشمند – ماژول وایرلس

تجهیزات جانبی

شامل

مگنت – مقابل برقی – شستی خروج

سیستم کنترل سطوح دسترسی

شامل

قفل های الکترونیکی – کارت خوان و کنترلر – تجهیزات وایرلس 

لیست محصولات