همکاری باما

لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال فرمایید

  رزومه کاری 
  تصویر کارت ملی 
  تصویر صفحه اول بیمه 

   

   

    *فرمت های مجاز برای آپلود فایل jpeg, jpg, pdf و docx میباشد