۲۰
مهر

امکانات نرم افزار موبایل سیستم اینترکام

 

نرم افزار موبایل برند Golmar در زمینه سیستم های اینترکام امکانات فراوانی را در اختیار کاربران قرار می دهد که می توان به موارد زیر اشاره نمود :