۱۰
شهریور

انواع قفل بی سیم سیستم کنترل تردد

این قفل ها دارای تنوع بسیاری می باشند که می توان بر اساس کاربری فضا، نوع درب و سناریوی مورد نیاز، مدل مناسب را انتخاب نمود. انواع آن را می توان به شرح ذیل دسته بندی نمود:

قفل های هوشمند مناسب برای درب های چوبی و یا فلزی معمولی

این قفل های سیستم کنترل تردد می توانند بر روی درب های اتاق میهمان، فضاهای اداری و یا تاسیساتی مورد استفاده قرار گیرند و با توجه به اهمیت و امنیت موردنیاز آن ، از کارت و یا ترکیبی از کارت و کد استفاده نمود. برخی از مشخصات مورد نیاز این قفل ها به شرح ذیل می باشند:

 • امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
 • امکان باز کردن درب توسط دستگاه قابل حمل در زمان اتمام باتری
 • هشدار وضعیت باتری در صورت نزدیک شدن به اتمام
 • وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف قفل
 • ذخیره حداقل 1000 رکورد آخر بر روی قفل
 • عمر باتری با حداقل 40 هزار بازگشایی
 • امکان تبدیل شدن قفل های آفلاین به آنلاین در صورت نیاز
 • امکان اضافه کردن کلید مکانیکی و قفل داخلی  در صورت نیاز
 • دارای قابلیت Antipanic به منظور باز شدن درب از داخل در تمام شرایط ها(حتی قفل بودن)

 

شکل 1 – قفل های هوشمند مناسب درب های چوبی و فلزی

قفل های هوشمند بی سیم مناسب برای درب های شیشه ای

در سیستم کنترل تردد برای درب های شیشه ای می بایست از قفل های مخصوص به خود استفاده نمود. این قفل های هوشمند با توجه به ضخامت شیشه استفاده شده می توانند دارای مشخصات مختلفی باشند. برخی از مشخصات عمومی این قفل ها نیز به شرح ذیل می باشند:

 • امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
 • امکان باز کردن درب توسط دستگاه قابل حمل در زمان اتمام باتری
 • هشدار وضعیت باتری در صورت نزدیک شدن به اتمام
 • وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف قفل
 • ذخیره حداقل 1000 رکورد آخر بر روی قفل
 • عمر باتری با حداقل 40 هزار بازگشایی
 • امکان تبدیل شدن قفل های آفلاین به آنلاین در صورت نیاز
 • امکان اضافه کردن کلید مکانیکی و قفل داخلی در صورت نیاز
 • دارای قابلیت Antipanic به منظور باز شدن درب از داخل در تمامی شرایط ها(حتی قفل بودن)

 

شکل 2- قفل های هوشمند مناسب درب های شیشه ای

قفل های هوشمند بی سیم مخصوص پله فرار

با توجه به حساس بودن درب های پله فرار، می بایست قفل های هوشمند مناسب با این درب ها مورد استفاده قرار گیرند. مقاومت در برابر حریق و عملکرد مناسب از نکات مهم این قفل ها می باشند. برخی از مشخصات این قفل ها به شرح ذیل می باشند:

 • دارای استاندارد EN1125 و Fire-UL10C برای مقاومت در برابر حریق
 • استفاده از Panic Bar برای خروج افراد از طبقه
 • استفاده از کارت خوان برای ورود به طبقه
 • امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
 • امکان باز کردن درب توسط دستگاه قابل حمل در زمان اتمام باتری
 • هشدار وضعیت باتری در صورت نزدیک شدن به اتمام
 • وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف قفل
 • ذخیره حداقل 1000 رکورد آخر بر روی قفل
 • عمر باتری با حداقل 40 هزار بازگشایی
 • امکان اضافه کردن کلید مکانیکی برای باز کردن در شرایط ضروری

 

شکل 3 -قفل های هوشمند درب پله فرار

قفل های هوشمند بی سیم مخصوص کمدها

در سیستم کنترل تردد این قفل ها می توانند برای فضاهای ورزشی و یا قسمت های اداری مورد استفاده قرار گیرند. داشتن حداقل IP56 برای مقاومت در برابر آب از مشخصات اصلی این قفل می باشد. برخی از ویژگی های مورد نیاز این قفل نیز به شرح ذیل می باشد:

 • دارای حداقل IP56 برای مقاومت در برابر آب
 • امکان بهره برداری به دو صورت Fix ( کمد از قبل به شخص اختصاص می یابد) و Free( کمد به اولین کارت نشان داده شده اختصاص پیدا می کند)
 • امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
 • امکان باز کردن درب توسط دستگاه قابل حمل در زمان اتمام باتری
 • هشدار وضعیت باتری در صورت نزدیک شدن به اتمام
 • وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف قفل
 • ذخیره حداقل 1000 رکورد آخر بر روی قفل
 • عمر باتری با حداقل 40 هزار بازگشایی

 

شکل 4 – قفل هوشمند کمد

سیلندها و قفل های آویز هوشمند بی سیم

در نظر بگیرید که دربی از قبل دارای قفل و دستگیره معمولی است و به دلایلی در حال حاضر نیاز به کنترل تردد افراد از آن نقطه خاص احساس می شود. در این شرایط سیلندرهای الکترونیکی بدون نیاز به کوچکترین تغییر در قفل موجود و یا سوراخکاری درب، می توانند بهترین گزینه برای پیاده سازی سیستم کنترل دسترسی بر روی این درب باشند. این سیلندرهای دقیقا جایگزین سیلندرهای عادی روی درب شده و با همان مکانیزم درب را باز خواهند کرد. فقط کافی است که بجای استفاده از کلید ، از کارت معتبر خود استفاده نمایید. قفل های آویز الکترونیکی نیز دقیقا با مکانیزم قفل های کتابی و آویز قدیمی و در فضاهایی که امکان نصب قفل و دستگیره بر روی درب وجود ندارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 • امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
 • امکان باز کردن درب توسط دستگاه قابل حمل در زمان اتمام باتری
 • هشدار وضعیت باتری در صورت نزدیک شدن به اتمام
 • وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف قفل
 • ذخیره حداقل 1000 رکورد آخر بر روی قفل
 • عمر باتری با حداقل 40 هزار بازگشایی
 • امکان قفل کردن درب از داخل

 

شکل 5- سیلندر/قفل آویز هوشمند

قفل های هوشمند مخصوص رک

با توجه به اهمیت نگهداری و ایجاد امنیت برای تجهیزات شبکه از جمله سوئیچ ها و سرورها، استفاده از قفل های الکترونیکی می تواند دسترسی به تجهیزات داخل یک رک را محدود نماید.این محدودیت ها و دسترسی ها می توانند بصورت کامل از طریق نرم افزار سیستم کنترل دسترسی مدیریت شوند. با اضافه کردن این قفل به رک های مهم، هر مسئول شبکه و یا IT ، تنها در زمان خود به رک های مربوط به خود دسترسی خواهد داشت.

 

 • امکان برنامه ریزی و یکپارچه شدن با نرم افزار سیستم کنترل تردد و قفل های دیگر در فضاهای دیگر همان پروژه
 • امکان باز کردن درب توسط دستگاه قابل حمل در زمان اتمام باتری
 • هشدار وضعیت باتری در صورت نزدیک شدن به اتمام
 • وجود LED جهت نمایش وضعیت های مختلف قفل
 • ذخیره حداقل 1000 رکورد آخر بر روی قفل
 • عمر باتری با حداقل 40 هزار بازگشایی

 

شکل 6 – قفل هوشمند رک