RFNODE V.2

دستگاه Node درواقع یک پل بین Gateway و قفل های وایرلس می باشد. زمانی که فاصله قفل ها با Gateway  و یا تعداد آنها بیش از حد مجاز می شود می توان با اضافه کردن یک Node قفل های خارج از دید Gateway را پوشش داد.

توضیحات

– فرکانس رادیویی وایرلس بر پایه IEEE 802.15.4 at 2,4Ghz
– رمز کردن اطلاعات بر اساس AES 128bits
– ارتباط با Gateway v.2 و یا Gateway v.3 از طریق BUS485
– از طریق Gateway تغذیه می شود
– امکان مدیریت ۱۶ قفل وایرلس
– بروزرسانی Firmware از طریق شبکه